معرفی پنل کنترل ماشین

معرفی پنل کنترل ماشین

معرفی پنل کنترل ماشین
تمامی تنظیم ها و اطلاعات مورد نیاز ماشین و کاربر از طریق hmi و کلید های تعبیه شده بر روی پنل کنترل دستگاه وارد یا گرفته می شود.
محیط فیزیکی پنل کنترل شامل کلید ها و چراغ ها نشان دهنده حالت و آلارم دستگاه است.
محیط hmi در بر گیرنده
1 -صفحه شروع
2 – صفحه حالت خودکار
3 -صفحه حالت دستی
4 – صفحه گزارش کار
5 -صفحه تنظیم حرکت ها
6 – صفحه تنظیم فاصله ها
7 – صفحه تنظیم تاخیر ها

اضافه کردن یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد