سحر اسفندیاری

مدیر داخلی
اطلاعات تماس

سحر اسفندیاری

مدیر داخلی
Educations
دانشگاه آزاد اصفهان
دانشگاه اصفهان
Skills
ساخت و ساز
68%
دستگاه ماشین تابگیری
90%
اتوماسیون
98%