سمانه محمدی

مدیر اجرایی
اطلاعات تماس

سمانه محمدی

مدیر اجرایی
Educations
دانشگاه دولتی تهران
دانشگاه تهران
Skills
ماشین سازی
68%
ساخت و طراحی
90%
مدل سازی
98%