کتل گریس
  • نام پروژه: ظرف پخت گریس
  • مشتری: ماشین سازی پارسیان
  • تاریخ شروع پروژه: 2 مهر 1400
  • تاریخ تکمیل پروژه: 2 مهر 1401
  • آدرس پروژه: parmachinery.com

کتل گریس

طراحی ویژه و سازگار با چسبندگی و گرانروی کتل گریس با باله های دور تراش و باله میانی که با چرخش خلاف جهت یکدیگر برای ترکیب موثر و گرمادهی بهتر محتوای ظرف طراحی و ساخته شد.

کتل گریس                کتل گریس

 

بدنه ورق ضخیم کربنی سیستم گرمایش کویل بیرونی ب اضافه بویلر روغن مجهز به تیغه های دور تراش محورهای دو گانه چرخش ساعت گرد و پاد ساعت گرد.

کتل گریس                   کتل گریس

دانلود کاتالوگ