دستگاه پر کن روغن
  • نام پروژه: پر کن روغن
  • مشتری: ماشین سازی پارسیان
  • تاریخ شروع پروژه: 12خرداد 1399
  • تاریخ تکمیل پروژه: 12 خرداد 1401
  • آدرس پروژه: parmachinery.com

دستگاه پر کن روغن

پر کن روغن با 8 نازل مستقل، توزین دار، قابل سفارش و ساخت در تعداد نازل کمتر یا بیشتر قابل استفاده برای انواع ظروف متداول از یک تا 20 لیتر می باشد. سرعت و مقدار پرکردن قابل تنظیم و دو مرحله ای با دبی زیاد و کم برای هر نازل موتور و پمپ و درایو مستقل قابلیت پارسنگ کردن وزن ظرف سیکل پر کردن سریع میباشد.

پر کن روغن