پرس تابگیری رک
  • نام پروژه: پرس مخصوص تابگیری رک
  • مشتری: ماشین سازی پارسیان
  • تاریخ شروع پروژه: 11 خرداد 1398
  • تاریخ تکمیل پروژه: 11 خرداد 1399
  • آدرس پروژه: parmachinery.com

پرس تابگیری رک

ماشین مخصوص پرس تابگیری میله رک فرمان در چارچوب پرس C فریم صلیبی طراحی و ساخته شده، توسط 6 عدد روتاری انکدر انحراف خطی قطعه نمونه برداری می شود. دو عدد پی ال سی اطلاعات راجمع آوری و پردازش میکنند. هم چنین دو عدد سروو موتور وظیفه جابجایی و دوران قطعه را عهده دار می باشند و نیروی مورد نیاز توسط واحد سروو جک تامین می شود.

Picture1                       Picture2

در پرس تابگیری رک پروسه تابگیری بصورت تمام اتوماتیک اجرا می گردد. زمان تابگیری یک عدد قطعه در آزمایش های اولیه حدود 5 دقیقیه و مقدار لنگی مانده در قطعه بین 0.1 تا 0.15 میلیمتر گزارش شده است که در محدوده مورد تایید است. الگوریتم اعمال نیرو با افزایش محتاطانه نیرو تلفات قطعات را به حداقل می رساند. از مجموعه ماشین آلات مورد نیاز برای تولید رک فرمان است که بصورت متعارف در بازار صنعت یافت نمی گردد  و می بایستی سفارشی سازی گردد.

Picture3

دانلود کاتالوگ