پرس تابگیری اتوماتیک
  • نام پروژه: پرس تابگیری اتوماتیک
  • مشتری: نام شرکت شما
  • تاریخ شروع پروژه: 11 خرداد 1398
  • تاریخ تکمیل پروژه: 11 خرداد 1399

پرس تابگیری اتوماتیک

سال 1398 طراحی و ساخت پروژه تحت عنوان پرس تابگیری اتوماتیک شروع شد. سیر تحول و تکامل بدنه در نرم افزار کتیا و نقشه های دستی کاغذی به جریان افتاد. محاسبات ریاضی و مکانیک انجام و درنتیجه با در نظر گرفتن ملاحضات فراوان نمونه عمومی طراحی ماشین با تمام جزییات آماده پیاده سازی گردید.

پرس تابگیری اتوماتیک

با شرکت در نمایشگاه صنعت در مرداد ماه سال 1399 عملا دستگاه در معرض نمایش عمومی و پسند بازار هدف قرار گرفت. که میزان پیگیری و استقبال صنعتگران، تایید کننده نیاز بخش تولید و خدمات صنعتی به این دسته از پرس های تابگیری اتوماتیک است.

پرس تابگیری اتوماتیک