ماشین مولتی فرمینگ

ماشین مولتی فرمینگ

یک دستگاه چند منظوره ویژه عملکرد چندین ماشین را در یک ماشین ترکیب می کند و در مقایسه با سایر ماشین های کارکرده سرعت کار را افزایش می دهد و باعث صرفه جویی در فضا و زمان می شود. قابلیت کار در دو حالت دستی و خودکار را دارد و برنامه های خودکار به راحتی قابل تغییر و ویرایش هستند.