تجهیزات مناسب در کار

تجهیزات مناسب در کار

برای آشنایی با تجهیزات ایمنی ابتدا باید خطرات موجود را برسی کرد سپس اقدام به تهیه تجهیزات مناسب نمود. مهم ترین بخش کار در محیط های صنعتی و کارگاهی حفاظت و اطمینان از سلامت افراد است.تجربه نشان داده خسارت های ناشی از بی احتیاطی بسیار بیشتر از هزینه های مربوط به رعایت ایمنی است. این محافظت مستلزم استفاده از تجهیزات ایمنی مناسب و با کیفیت است. ترویج فرهنگ استفاده از تجهیزات ایمنی در  کار از مهمترین وظایف مدیر هر محیط صنعتی است.

اضافه کردن یک نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد