سوراخ کاری عمیق

سوراخکاری عمیق

سوراخکاری عمیق چیست؟ سوراخکاری عمیق به معنای ماشین کاری و ایجاد حفره هایی با عمق زیاد است. در واقع یک
خدمات تراشکاری

تراشکاری

شاخه های صنعتی خدماتی نیز با توجه به  محل استقرار، بازار هدف وضعیت، نوع و ابعاد ماشین آلات و ابزار
جوشکاری

انواع جوشکاری

تجهیزات جوشکاری و اتصال پیشرفته شامل تجهیزاتی است که برای چندین فرآیند اتصال استفاده می شود.
پرس تابگیری

پرس تابگیری دقیق

پرس تابگیری دقیق باقابلیت اعمال نیرو و جابجایی کنترل شده