پرس تابگیری دقیق

پرس تابگیری دقیق

برنامه نویسی نهایی خدمات پرس تابگیری دقیق تا چند ماه پس از نمایشگاه مرداد 1399 توسط تیم برنامه نویسی در راستای چهار حالت کاری 1. دستی 2. نیمه اتوماتیک 3. اتوماتیک و 4. حالت بهینه توسعه داده و قابلیت اجرا پیدا کرد.

پرس تابگیری دقیق

نمونه کارهای انجام شده پس از اتمام برنامه نویسی پروژه، شامل انواع قطعات خام و یا ساخته شده در ارتباط با صنایع مختلف با دامنه سختی 0 تا 50 راکول سی ،مانند شافت و سیلندر جک های هیدرولیک، محور مخلوط کننده صنایع سیمان، محور های همزن طول بلند صنعت پتروشیمی، محورطول بلند و سنگ خورده با تلرانس، محدود پمپ های صنایع فولاد و پتروشیمی، قطعات تاب دار شده در اثر عملیات حرارتی و یا ماشین کاری، قطعات خودرویی مانند پلوس و رک فرمان، محور و چرخ دنده های طولی استفاده شده در انواع گیربکس ها، محور آسیاب های دو قلو مورد استفاده در صنعت سیمان و آجر و سرامیک، صاف کردن متریال های خام قبل از ماشین کاری و …

صاف کردن محور با روکش لاستیک طول 6 متر و قطر 220 میلیمتر مربوط به یکی از کارخانه های سیمانی

پرس تابگیری دقیق

صاف کردن متریال خام CK45 گرد قطر 180 میلیمتر و طول 4 متر پیش از تراشکاری

طراحی فریم C صلیبی که باعث سهولت وارد و خارج کردن و جابجایی قطعه به طرفین و اعمال فشار موثر بر قطعه در محل است.

پرس تابگیری دقیق

الگوریتم برنامه کار ماشین ، طراحی بدنه اختصاصی و ویژه خدمات پرس تابگیری دقیق و قطعات طول بلند انعطاف پذیری

پرس تابگیری دقیق